ZASTRZEŻENIA

Regulamin

 

1. Autor bloga zastrzega prawo do kopiowania, modyfikowania, publikowania, przekazywania, sprzedawania, tworzenia innych opracowań w oparciu o treści, oraz materiały udostępnione na niniejszym blogu

2. Autor bloga ma prawo usuwać i modyfikować lub zmieniać lokalizację wszelkich udostępnionych przez siebie treści oraz materiałów w dowolny sposób i bez podawania powodu.

3. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny.

4. Wszelkie opinie, analizy oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Informacje zawarte w opracowaniach umieszczonych na blogu mają charakter szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. Niniejsze opracowania wyrażają wiedzę oraz poglądy autora, według stanu na dzień sporządzenia. Analizy zostały sporządzone z rzetelnością, kompletnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora za wiarygodne. Informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych na blogu.

6. Przed wykorzystaniem zawartych w opracowaniach informacji do celów inwestycyjnych czytelnik  powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat oraz konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do czytelnika.

7.  Korzystając z niniejszego bloga akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przyjmujesz do wiadomości postanowienia  polityki odpowiedzialności.

Polityka odpowiedzialności

 

1. Wszelkie treści i materiały zamieszczane na tym blogu są wyłącznie wyrażeniem opinii jego autora.
Autor zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, czy prawidłowość treści i materiałów udostępnianych na niniejszym blogu, jak też za działanie samej strony, czy wszelkich strategii, systemów, czy opracowań tu udostępnianych. Każdy z korzystających z udostępnionych treści oraz materiałów korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. Każda osoba korzystająca z tego bloga powinna osobiście ocenić ryzyko związane z wykorzystywaniem zamieszczanych tu treści oraz materiałów.

3. Wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o treści i materiały, czy analizy udostępniane na niniejszym blogu, bez względu na to czego dotyczą podejmowane są na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność podejmującego te decyzje. Autor nie ponosi odpowiedzialności za te decyzje, ani ich skutki.

4. Niniejszy blog zawiera przekierowania do innych stron www oraz portali społecznościowych, które nie są własnością autora  i pozostają poza jego kontrolą. Przekierowania te mają na celu służyć wygodzie korzystających z niniejszego bloga i jego autor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystania z tychże stron, na które użytkownik jest przekierowywany, ani za treści, materiały, czy produkty udostępniane na tych stronach.

Ostrzeżenie o ryzyku 

Gra na jakimkolwiek rynku inwestycyjnym jest działalnością spekulacyjną i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy powinni wykorzystywać w działalności inwestycyjnej wyłącznie kapitał, na którego utratę mogą sobie pozwolić. Inwestorzy powinni w pełni rozumieć ryzyko związane z wszelką działalnością inwestycyjną i to ryzyko akceptować.


Polityka prywatności 

1. Autor niniejszego bloga dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe czytelników, Zdając sobie sprawę, że korzystający z bloga mają prawo oczekiwać, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek celu niezgodnym z ich zamierzeniami i  że nie zostaną bez ich zgody przekazane osobom lub podmiotom trzecim.

2. Autor niniejszego bloga nie będzie udostępniać, sprzedawać czy ujawniać danych czytelników osobom lub podmiotom trzecim.
Jednocześnie autor nie bierze odpowiedzialności za bezprawne pozyskanie  danych przez hakerów, czy inne podmioty działające nielegalnie. Jednakże warto zaznaczyć, że ryzyko takiego działania jest w tym przypadku nie większe, niż w przypadku każdej innej działalności tego typu.